Åpning av Tinnosbanen, Notodden 1909

Åpnings toget ankommer Tinnoset stasjon den 8/9.1909.

Åpnings toget besto av to damplokomotiv med vogner

Ferje mannskap, Søren Sisjord og ukjent

Pasasjertog Tinnoset - Notodden

Gransherad stasjon

Planovergang i Gransherad

Vandalisme etter kobber tjuveri