Gransherad kalender

Gransherad historielag er ein viktig del av bygda.Historielaget er med på å bringe fortida vår inn i framtida. Med kalenderen ynskjer vi å vise fram eit lite snitt frå den nære og den fjerne sida av Gransherad si historie.
Bestiles på GIRO eller nettbank,telefon

Til konto 2699 54 85760 og merkes med kalender.