Gamle husmanns plasser

Lia Mjaugetolia.

Gamle husmanns plasser.

Lia Mjaugetolia

 

Lia Mjaugetolia. Plassen lå fra gammelt av under Håve og Hesledalen i sameie.
En av de som har bodd her var Olav Haraldsson 1813-1854 og Margit Halvorsdotter Rivrud (Sauland)1815-1895.
Margit flyttet i 1882 til sønnen Halvor Lie som da var lærer i Kristiansand.
Olav Halvorsen Mjaugeto 1879- 1921 og Mari Kjelldalen Tuddal 1879-1960.
Var de siste som bodde i Mjaugetolia over en lengre periode.
Kilde: Gransheradsoga

 

Mjaugeto

Mjaugeto lå under Søndre Siljudalen.Plassen blei ryddet i 1820 åra av Harald Aslaksson 1791-1851 og Gunhild Olsdotter Bø Sauland 1790- 1847  Harald  var en sprek og sterk kar. Han  drev mye med jakt og skjøt flere bjørner. I 1814 var han  med i krigen mot svenskene  som hornblåser. Han deltok   i slaget ved Kjølberg. Det fortelles at han  i 1819 sprang til Kongsberg etter doktor fordi presten Lind hadde blitt sjuk under gudstjenesten i Gransherad.

Kilde: Gransheradsoga

 

 

 

 

 

Tråerkåsa 1936

Tråerkåsa u. Tråer nedre

Da Tråer vart deila på 1800-talet, vart plassen Tråerkåsa lagt til nedre Tråer.

  Den første husmannen ein finn som bur i Tråerkåsa, er ein som heiter Ola Olsson.
Han var fødd 1802. Mor hans heitte Sønnøve Pålsdotter, og far hans heitte Ola Jensson
Det vart inga gifting med Ola Jensson og Sønnøve. I 1804 gifter Sønnøve seg med
enkemann Bjørn Torgrimsson Masteholtet. Han var f. på Venås og døpt 1742 og vart i
1771 g. 1. g. m. Åse Andersdotter Hovde. Ho d. i 1803. Bjørn Torgrimsson budde straks etter han var gift på plassen Huka u. Lia i Jondalen.
Han budde seinare i Maurud og Masteholtet.
    Bjørn og Åse Hadde desse borna:
1. Torgrim f. på Huka.
2. Anders f. på Huka.
3. Gunhild f. i Maurud.
4. Guri f. i Maurud.
5. Hølje f. i Maurud.
   Bjørn og Sønnøve hadde 4 born, men berre den eldste, Johannes, voks opp.
Han d. i Deila 1844.
   Ola Olsson g. seg 1828 m. Margit Olsdotter Sætre, f. 1795, d. i Dammen 1869
Kring 1831 budde dei i Tråerkåsa.
    Dei hadde 3 born:
1.  Anne f. på Slåte, på Velta 1859.
2.  Gunleik f. i Tråerkåsa 1832, g. 1859 m. Gunhild Kristensdotter Frenderud
     f. 1829. Gunleik Kjøpte Grotem i Tuddal og dei flutte dit i 1888.
3.  Sønnøve f. 1836. Ho flutte frå Dammen til Modum i 1860.
     I 1860-åra budde Kittel Haraldsson Mjaugeto og Torbjørg Gunleiksdotter i
Tråerkåsa.

Kilde: Gransheradsoga

 

 

Dokka

Dokka

Dokka er er en plass under Siljudalen Plassen er ikke nevnt under Tobiesen si sjeleliste 1782 og heller ikke i folketellinga fra 1802. I 1820åra bodde Kittel Anderson 1780-1854 i Dokka han var gift 4 ganger.
Kilde: Gransheradsoga
Kåsalia

Kåsalia

Kåsalia var trolig i eldre tid en plass under Vestre Jore senere under Romme og Seljord.
De første som står registrert i Gransheradsoga bosatt i Kåsalia var
Halvor Halvorsen Deilda(1829-1913) gift med Sønnøv Johannesdotter Svartelid (1827-1900)
Jens Petersen Bruun (1872-1940) og Gunnhild Halvorsdatter Kåsalia (1867-1966) kjøpte ut plassen i 1913.
Kilde: Gransheradsoga

 

Svartelid

Svartlid var plass u. Hafsten søndre. Plassen er nedlagd for mange år sidan, og ein veit om dei folka som har budd der. Den første ein høyrer om som budde der, var Hans Hansson. Han var f. på Mjelland i 1740, d. 1819, g.m. Helga Larsdotter. Desse folka budde først i Finnekåsa, og det eldste barnet deira var fødd der i 1763. Dei flutte ofte og var på ymse plassar rundt om i bygda . Ei dotter , Margit, f. i Masteholtet i 1767. Dei hadde fleire born, men dei døydde i barneåra. Mor til Hans Hansson, Aslaug Hansdotter, d. i Finnekåsa 1769. Lars Andersson Hafsten budde i Svartelid i 1833. Han kom seinare til Sønstebø.

Kåsa u. Hafsten Nordre (Hafstenkåsa)

Plassen Kåsa låg u. Køyvingfjell. Kva tid plassen vart rudd veit ein ikkje. Dei siste som budde der var Kittel Aslaksson og kona hans, Anne Gregarsdotter. Dei flutte frå Kåsa kring 1830 til Bakken u. Hafsten.
Plassen er nå tilgrodd med skog.