Gransherad sentrum.

Kommende møter og Aktiviteter.

27. okt, 2020

Styremøte mandag den 02 november kl. 18. 00

Hei alle sammen! 
Jeg innkaller til styremøte i Gransherad historielag
Mandag den 02 november kl 1800.  (Tidspunkt etter  ønske fra flertallet i styret)

Viktige saker som vil bli tatt opp:
1 Hvordan forholder vi oss til den økte smittefaren  av Covid 19 viruset?
2 Gransherad kalenderen 2021 
  Info : Trykking, nye priser,etterarbeid ,distribuering og salg.
3. Avtalen med NIA  om bilde-overlevering.
4. Uthuset. Info om arbeidet så langt.
    Finansiering.: Skogfondet,  Kronerulling, Tjonebakkens venner .
5.Planlegging av et bedre og mer praktisk  arbeidsrom i  2.etasje.
    Eventuelle anskaffelser og innkjøp av utstyr.
6. Eventuelt.

PerOlav

13. mar, 2020

Valgt å stanse alle historielagets aktiviteter

Hei Alle sammen.

Med bakgrunn i den alvorlige situasjonen landet vårt er kommet opp i med tanke på Koronasmitte ,og i solidaritet med de tiltak som staten har iverksatt ,så har jeg i samråd med andre styremedlemmer valgt å stanse alle historielagets aktiviteter på Tjonebakken inntil videre. Det vil si mandagsmøter dugnader og styremøter.

Styremøtet den 16. mars er også avlyst.

Jeg vil holde kontakt med styret gjennom epost evnt telefonmøter der vi kan drøfte viktige saker Nyttig informasjon fra historielaget vil bli formidlet ut til medlemmene gjennom. hjemmesida vår.

Mvh Per Olav Gunnes leder Gransherad historielag.

2. mar, 2020

Styremøte er den 16 mars kl.18.30 Er avlyst

Styremøte er mandag 16 mars kl.18.30
Det er som vanlig åpent møte slik at alle kan møte.

18. nov, 2019

Vi møtes som vanlig,mandager kl. 18.00 Er avlyst.

Det er som vanlig åpent møte slik at alle kan møte.
Ellers prøver vi å møtes vær mandager kl.18.00.
Ved nedbør holder vi oss innendørs til sosialt prat over kaffekoppen, pluss forefallende gjøremål.

27. okt, 2020

Gransheradkalenderen 2021 er i trykken

Tusen takk for at du handlet kalenderen fra Gransherad historielag.
Gransherad historielag er en viktig del av bygda vår. Historielaget er med på å bringe vår spennende fortid med inn i fremtida. Med kalenderen ønsker vi å vise et lite snitt av historien til Gransherad, både fra den nære og fjerne fortiden vår.

Er du interessert i Gransheradkalenderen.
Prisen er.
Konto: 2699 54 85760

Kalenderen kan bestilles på telefon,eller på: E-mail: perogunnes@gmail.com

Kan også kjøpes på
Coop Marked Gransherad.
Bokhandelen

Ta gjerne kontakt.
Leder Gransherad Historielag: Per Olav Gunnes telf. 35 01 92 49
Mob.tlf. 975 85 996

4. nov, 2018

Historielage ønsker bilder.Til neste års kalender. 2021

Gransherad historielag tek imot lokalhistorisk stoff i form av tekstar, bilete eller anna som er historisk interessant.
Vi treng bilete til kalenderen 2021. Bileta kan leverast til medlemar av kalendergruppa. Vi kan kome heim til folk for å scanne bileta hvis nokon vil det.
Ansvarlege for kalender 2021:
Helge Finnekaasa, Olav Kopsland Karin Rønningen ,Olav Masteholtet, Bjørn Aasland, Toralf Bratterud, Per Olav Gunnes.

2. okt, 2017

Bli medlem av Gransherad Historielag.

Gransherad Historielag holder til på plassen Tjonebakken Bortsett fra sommerstid fra medio juni til august, og en snau måned midtvinters ( jul/nyttår ), treffes vi der mandagskveldene fra kl. 18 og utover.
Da er alle velkomne til å stikke innom, helse på, slå av ein prat, og ofte blir det ein kaffikopp og litt å bite i au.
Vi er avhengige av at mange støtter oss som medlemmer. Dette er med på å gi oss inntekter til å dekke kostnader til de tyngste postene, strøm og forsikring. Det er dyrt med eget hus. Dessuten er det viktig å vise til mange medlemmer når vi søker støtte fra andre bidragsytere som kommune og banken.

Medlemskontigent per år:

Enkeltmedlem: 150 kr.

Familiemedlemskap, to eller flere i husstanden: 200 kr.

Kontonr. 2699 54 85760

Husk og merk med avsendernavn og kontingent ved betaling via banken din.

Du kan også benytte VIPPS 583423 og velge enkeltmedlem eller familiemedlem.

Du er veldig velkommen til å <<sponse>> laget utover kontingenten.
Vi vil gjerne ta vare på dette kulturminnet i bygda, og nå må vi få gjort noe med det snart falleferdige uthuset vårt som tjener son nødvendig lagerplass for diverse materiell og utstyr.

 • Vedtekter.

  Her ligger Vedtektene.
  Statutter for Bygdebokfondet.
  Og medlemskontigent.

  Gransherad historielag skal fremje interesse for lokal- og slektshistorie i Gransherad. Laget skal legge vekt på at bygdehistoria blir sett i samanheng med annan historie og med dei samfunnstilhøva vi har i dag.

 • Årsmøte 2019 - 2018 - 2017 - 2016

  Her finner du alt om årsmøte.

  Styreleder: Per Olav Gunnes,
  Styremedlemmer:
  Halvor Kaasalia,
  Sigmund Solvang,
  Bjørn Aasland,
  Torstein S. Nisi.
  Olav J. Masteholtet

 • Tjonebakken

  Hølje Høljesson Venås fekk kring 1906 feste på ca 8 da. jord av Kyrkjevollen. Hølje Høljesson bygde på Tjonebakken og flutte dit med huslyden sin.

 • Bilder på kunst håndverk.

  Rosemaling, Treskjæring, Kniv-maker arb.

 • Fotoalbum 1

  Bilder: Båtene på Tinnsjøen

 • Historiene om Amonia og Storegut.

  Amonia og Storegut.
  Vi i Gransherad Historielag har vært så heldige å få dele artikler skrevet av Svenn Løndal på Tinnoset. Det er svært interessante artikler, med kjent og ukjent informasjon ang. Ammonia og Storegut. Takk for bidrag til hjemmesiden!

 • Sleppmyra

  COW

  Det som fylgjer er ein redigert og utvida versjon av forteljinga som i 2014 vart framførd for skuleungdom i Gransherad ved minnesmerket oppe ved Kaptein på Brekkeheia. For dei som vil vite mykje meir om denne tida, anbefalast bøkene "Lamplight" av Svein Vetle Trae, og "Tortur, flukt og gisler - til tross" av Herluf Nygaard. Og alle er velkomne til Notodden & Omegn Heimefrontmuseum.
  Olav Nisi

 • Fotoalbum 2

  Bilder; Tjonebakken - Gransherad Kyrkje - Prestegaren - Flom i Tinnåa Lihølen - Tinnåa - Køjrketjønna - Tinnåa,tømmervelta - Kirkevold bru -

 • Krigshandlingane i Gransherad

  Krigshandlingane i Gransherad

  Olav Nisi

  I året 1940, den 9.april gjekk Tyskland til angrep på Noreg.

 • Turer

  Maarturen 2016
  Søndag 18. september mønstra 18 personer på den tidligere slepebåten Maar for en tur på Tinnsjøen.

 • Historielaget på vikingtokt


  Det er den draumen seier diktaren. Ja, fleire i historielaget har drøymt om å få sjå att nokre av skattane som i si tid vart ført over til Sverige, til Historiska Museet i Stockholm.

 • Transport av kubb og tjærebrenning i Gransherad

  Lørdag ettermiddag 24.august 2019 inviterte Gransherad historielag Hallvard Oskasin inn til stulen Kåsin i Kålidalen for å fortelle om da han tidlig på 1950–tallet kjørte furutømmer ned Gvamsliene (vestsida av Kåla) fra Ljostjønnmyrdalen og ned til Kålidalsvegen.
  Tømmeret blei deretter frakta videre til Tjærebrenneriet på Thomoen, det som nå blir kalt Høvleriet.
  Halvard var med og kjørte her vinteren 1950-51.

 • Flintøksa fra Nisi og Steinaldern.

  Flintøksa fra Nisi

  Slipt flintøks fra yngre steinalder Funnet sommeren 2014, på Nisi Vestre, Gnr. 125, Bnr. 1,

  Jostein Gundersen Riksantikvaren
  Verken fjord eller fjell – steinalderen i det kystnære innlandet Gamle og nye funn fra Notodden i Telemark «Da vinteren nu forbyr videre arbeide i marken tillater jeg mig at indsende de siste resultater av aarets arbeide med flintplassene her i Gransherad.» (Alten 1934a) Sitatet over er avingeniør Jon Alten,

 • Elghunden "Valter" som tok toget alene.

  Olav Nisi
  10. mai kl. 21:39
  Ein historie som ikkje må gløymast, skrive som tilsvar for noko liknande på anna fb.-side:

 • Andreas Pedersen 3 år som fange i Tyskland

  Politi- og motstandsmannen Andreas Pedersen vart arrester 1. august 1942, og vart etter harde forhøyr her i Noreg sendt til Sachsenhausen i Tyskland og vidare til Buchenwald. Det som fylgjer er henta frå Telen av 8. mai 1965, noko redigert. Det gjeld krigens siste dagar slik Andreas Pedersen opplevde dei. (O. N.)

 • Gamle årganger av kalenderen

  Historielaget har gitt ut  Gransherad kalenderen 15 ganger.
   Vi har mange gamle kalendere på lager. Mangler du noen? Ta kontakt med laget .Vi selger ut svært rimelig.
  Historielaget har ikke kalendere fra  1989 og fram til 2002   Gransherad musikkorps og seinere Idrettslaget gav  ut disse kalendrene.

  Per Olav


Med vennlig hilsen

Historielage Olav J. Masteholtet